Hurra, bobler, kinaputter, store smil og hoppende glade eiere av Kultivator AS!

Vi er tildelt etablerertilskudd fase 2 fra Innovasjon Norge.

Vi er utrolig takknemlige for meldingen som kom i dag.  For en liten og nystartet bedrift er det en stor glede både å bli vist en slik tillit til produktet vårt og å få den nødvendige drahjelpen for å etablere oss og utvikle ideen vår.

Vi har fått tilsagn om 500.000,- og prosjektet har en tidsramme på to år. Vi skal bruke arbeidet med bestillingsverket ”Ikkje ver blug, kyss meg”, som vi gjør i samarbeid med Landskappleiken i Vågå til sommeren, som et pilotprosjekt for å utarbeide rutiner og materiell for flere og større produksjoner senere. Vi skal også investere i nødvendig utstyr og utvikle mindre produkter og forestillinger. En viktig del av arbeidet er også å lage markedsføringsmateriell og etablere nettverk og samarbeid med lokalt reiseliv og andre som jobber med ulike former for kultur og formidling lokalt.

Det er et omfattende prosjekt vi har søkt støtte til, det består av en serie med mindre del-prosjekt. Det aller meste av tilskuddet går til ulike små og store samarbeid med andre lokale aktører. Slik håper vi at tilskuddet skal komme mange til gode og skape mer aktivitet enn det vi kan gjøre alene.

Å etablere bedriften og utarbeide søknaden har vært et prosjekt i seg selv, og vi har hatt god hjelp av mentortjeneste, veiledning og kurs gjennom Innovasjon Norge.

Søknaden og tildeling vil om kort tid bli offentliggjort i sin helhet av Innovasjon Norge.