Trollstilt i Velfjord

Nye slåtter og melodier kan komme på så mange vis. Det finnes en rekke sagn om nøkken, huldra, storslåtte opplevelser, død og fordervelse. Andre er mer prosaiske. Det er vel med slike historier som med folk, noen er mer nøkterne enn andre.

Denne historien begynner med noen gresstuster på et nausttak.

Ole Arntsen fra gården Halsen på Sæterlandet, og ble senere husmann på plassen Andersvik under gården Vandalsvik. Det gikk sånn passe, og en tid fødde han på plassen bare en geit. Det var for å skaffe mat til denne geita at han en sommerdag gikk opp på nausttaket for å slå graset som vokste der. Mens han holdt på med dette arbeidet, fikk han en dask i hodet av noen han ikke kunne se. Han svimet av, trillet ned av taket og i fjæresteinene.

Heldigvis brakk han ingen ting, men slo seg kraftig og ble liggende fortumlet og ør. Og det var mens han lå slik at han hørte felespill, vakre og klangfulle toner. Det var Huldra som satt på en stein i fjæra og spilte.

Mens hun satt slik å spilte tro hun takten fast og hardt mot steinen med jernbeslåtte sko. Jar-føra kalles slike jernbeslag på dialekt, og Ole Arntsen syntes trampingen satte slikt preg på slåtten at han senere kalte den det.

Slåtten han hørte levde i minnet hans, men han syntes ikke han fikk den til på fela. Først da han trollstilte fela, fikk han frem den rette klangen. Og slik ble denne polsdansen til…

Sagnet er gjenfortalt i Årbok for Helgeland fra 1978. Ole Arntsen var flinkere med fela enn med husmannsplassen. Han levde fra1823 til 1911, og er den mest kjente bygdespelemannen fra Velfjord. Slåtten ble siden skrevet opp av Harald Strøm og Eldor Opsjøn, som begge hørte Ole Arntsen fortelle historien og spille slåtten. Slåtten har jeg spilt inn på plata ”Ukvessa slåtter” med musikk som har fulgt med fra barndommen i Lofoten og Vest-Agder.

Vegar

Hurra, bobler, kinaputter, store smil og hoppende glade eiere av Kultivator AS!

Vi er tildelt etablerertilskudd fase 2 fra Innovasjon Norge.

Vi er utrolig takknemlige for meldingen som kom i dag.  For en liten og nystartet bedrift er det en stor glede både å bli vist en slik tillit til produktet vårt og å få den nødvendige drahjelpen for å etablere oss og utvikle ideen vår.

Vi har fått tilsagn om 500.000,- og prosjektet har en tidsramme på to år. Vi skal bruke arbeidet med bestillingsverket ”Ikkje ver blug, kyss meg”, som vi gjør i samarbeid med Landskappleiken i Vågå til sommeren, som et pilotprosjekt for å utarbeide rutiner og materiell for flere og større produksjoner senere. Vi skal også investere i nødvendig utstyr og utvikle mindre produkter og forestillinger. En viktig del av arbeidet er også å lage markedsføringsmateriell og etablere nettverk og samarbeid med lokalt reiseliv og andre som jobber med ulike former for kultur og formidling lokalt.

Det er et omfattende prosjekt vi har søkt støtte til, det består av en serie med mindre del-prosjekt. Det aller meste av tilskuddet går til ulike små og store samarbeid med andre lokale aktører. Slik håper vi at tilskuddet skal komme mange til gode og skape mer aktivitet enn det vi kan gjøre alene.

Å etablere bedriften og utarbeide søknaden har vært et prosjekt i seg selv, og vi har hatt god hjelp av mentortjeneste, veiledning og kurs gjennom Innovasjon Norge.

Søknaden og tildeling vil om kort tid bli offentliggjort i sin helhet av Innovasjon Norge.