Foto: Ingvill Skeie Ljones

Foto: Ingvill Skeie Ljones

Vegar Vårdal (folkemusiker og danser) og Mette Vårdal (historiker) utgjør sammen firmaet Kultivator AS som utvikler og leverer kulturproduksjon og formidling med røtter i folkelig tradisjon.

En kultivator er et redskap som graver dypt i jorden og vender den så det er mulig å dyrke nytt i gammel jord. Det er også vår ambisjon: å skape noe nytt på grunnlag av tradisjon og historie.

Med en god kombinasjon av nytt og gammelt er vårt mål å behage og overraske sansene.

Kortfilmen Gjendine er tatt ut til konkurranseprogrammet på kortfilmfestivalen i Grimstad! Filmen er produsert av Kultivator og er en annerledes og vakker tolkning av Gjendine Slåliens bånsull, satt sammen med en ny vise av Vegar Vårdal og med Signe Fuglesteg Luksengards vare filmbilder.